ثبت شکایات

 مشترک گرامی،

شما می توانید انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از ۳ روش با ما در میان بگذارید:

  •         تکمیل فرم ثبت شکایت زیر
  •         تماس با شماره تلفن ۳۵۲۷۸۴۳۹ – ۰۱۱
  •         ارسال پیامک به شماره ۵۰۰۰۱۰۴۰۲۲۶۷۱۸۹ شامل شماره سفارش و موضوع شکایت